Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

FinanseBlogProgram PIERWSZE MIESZKANIE i Bezpieczny kredyt 2% – pytania i odpowiedzi – cz.1

Program PIERWSZE MIESZKANIE i Bezpieczny kredyt 2% – pytania i odpowiedzi – cz.1

Bezpieczny kredyt

 

Program Pierwsze mieszkanie ma wspierać osoby, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości.

Zakupu będzie można dokonać zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym i – co ważne – po raz pierwszy nie będzie tu stosowany limit ceny za metr kwadratowy kupowanej nieruchomości. Do tego zdecydowanie podniesiono maksymalny wiek kredytobiorcy, który tym razem wyniesie 45 lat. Maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 600 tys. zł przy co najmniej dwóch osobach. Co warte podkreślenia, kredyt będzie oprocentowany według stałej stopie procentowej. Osoby nieposiadające wkładu własnego będą mogły równolegle skorzystać z programu rządowego Mieszkanie bez wkładu własnego.

Co jednak warto podkreślić, nie będzie to kredyt z oprocentowaniem 2%, jak można przeczytać w wielu mediach. Kredyt będzie oparty o stałą stopę 2%, natomiast do łącznego oprocentowania doliczona zostanie marża banku. Dopłata do kredytu zostanie wyliczona według skorygowanego wskaźnika BGK i w efekcie uczestnik Programu może liczyć realnie na oprocentowanie między 2,7% a 3,2%.

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu na 2% będzie posiadanie zdolności kredytowej jak w przypadku zwykłego kredytu mieszkaniowego. Dlatego warto już dziś o tym pomyśleć.

Program Pierwsze Mieszkanie – pytania i odpowiedzi

1. Kto może skorzystać z programu?

 • osoba, która nigdy wcześnie nie posiadała mieszkania ani domu,

 • w wieku do 45 lat (warunek uznaje się za spełniony również w przypadku gdy kredyt udzielany jest wspólnie obojgu (słowo małżonków jest w uzasadnieniu, a nie ma go w projekcie ustawy) prowadzącym gospodarstwo domowe, a 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z nich) – musimy poczekać na końcowy projekt,

 • nie można posiadać innego kredytu hipotecznego.

Wyjątki od zasady pierwszego w życiu mieszkania czy domu 

 1. Jeśli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy posiadają (samodzielnie lub łącznie) prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc. i nabyte w drodze dziedziczenia, a jednocześnie:

 • nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy,

 • lub kredyt będzie przeznaczony na nabycie pozostałych udziałów.
   

Projekt nie precyzuje, jak weryfikowany będzie pierwszy z wymienionych warunków, poza oświadczeniem kredytobiorcy. 

 1. Drugi z wyjątków dotyczy nieruchomości wyłączonych z użytkowania w wyniku katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej. Tu prawo własności nie będzie przeszkodą we wnioskowaniu o kredyt z dopłatami. Analogicznie oba wymienione warunki dotyczą spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

2. Jak jest maksymalna kwota kredytu i wkładu własnego?

Wkład własny może wynieść nie więcej niż 200000 zł.

Maksymalna kwota:

 • 500000 zł lub

 • 600000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

W sumie można więc kupić nieruchomość maksymalnie za 700000 zł lub 800000 zł.

Wyjątek -w przypadku budowy domu, gdy jedynym wkładem własnym działka lub pieniądze wypłacone z Konta Mieszkaniowego, to łączna wysokość wkładu i kredytu nie przekracza 1 mln zł.

Spłata przez pierwsze 10 lat odbywa się w ratach malejących. Potem w stałych, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej.

3. Na co można wydać pieniądze z preferencyjnego kredytu

 • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;

 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie;

 • realizacja inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;

 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

4. Kiedy nastąpi przerwanie wypłaty dopłat

Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat. Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej. Będzie to miało miejsce gdy:

 • w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców);

 • w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona;

 • w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

 • jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek – chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;

 • kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:

a) jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo

b) zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy;

 • w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;

 • stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek< 45 lat;

 • dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200000 zł.

5. Kiedy trzeba zwrócić otrzymane dopłaty

Taka konieczność istnieje, jeśli kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku wraz z odsetkami ustawowymi

6. Czy miejsce postojowe, wchodzi w skład kupna nieruchomości?

Prawdopodobnie nie.

7. Czy można kredytować wykończenie?

Tak

8. Jak będzie weryfikowany okres 12 miesięcy po udzieleniu kredytu, kiedy klient ma obowiązek wprowadzić się do nieruchomości? 

Projekt nie wskazuje jak weryfikowane będzie spełnienie tego warunku. Minister Buda pytany o tę kwestię odpowiedział, że narzędziem może być:

 • oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej,

 • wizytacja terenowa banku, który udzielił kredytu,

 • wpiszemy możliwości kontrolne, by wyeliminować kombinacje.

9. W jakim czas nieruchomość jest niezbywalna? Czy w ogóle istnieje taki okres lub zapis? 

Można sprzedać w dowolnym momencie, ale oznacza to utratę kolejnych dopłat. Wcześniej uzyskanych dopłat nie trzeba zwracać.

10. Czy zbywając nieruchomość w ciągu 10 lat należy zwrócić dotychczasowe dopłaty?

NIE, następuje tylko wstrzymanie wypłat kolejnych dopłat.

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. oferta specjalna kredytu hipotecznego z marżą 0,00% przez 12 miesięcy – RRSO 10,84% dla reprezentatywnego przykładu!
Dowiedz się więcej

Wyróżnienia

Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia
Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia