Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

FinanseBlogKredyty hipoteczne dla osób pracujących za granicą

Kredyty hipoteczne dla osób pracujących za granicą

Kredyty-hipoteczne-dla-osob-pracujacych-za-granica_35b1a844_0629_120011

Czy osoby zarabiające w euro, funtach, dolarach lub innej walucie obcej, mogą uzyskać kredyt hipoteczny w polskim banku?

Na jaki kredyt mogą liczyć – złotówkowy czy w walucie swoich głównych dochodów?

Jakie formalności muszą dopełnić w związku z ubieganiem się o kredyt hipoteczny?

Według danych GUS aktualnie poza granicami Polski przebywa czasowo ponad dwa miliony naszych rodaków, z czego aż ok. 83% – w krajach członkowskich UE. Część z nich wyjechała „na dobre”, pozostali traktują emigrację jako rozwiązanie tymczasowe, dające lepsze możliwości zarobkowe. Polacy pracujący za granicą osiągają zwykle ponadprzeciętne – jak na polskie warunki – dochody. Często też po okresie pracy w innym kraju noszą się  zamiarem powrotu do Polski i zamieszkania we własnym M. Dopóki jednak osiągają dochody w obcej walucie muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami i ograniczeniami w przypadku chęci skorzystania z kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości  lub budowę domu.

Waluta kredytu hipotecznego taka jak waluta dochodów?

Praca za granicą nie przekreśla możliwości skorzystania z oferty kredytowej banków działających na polskim rynku. Obowiązujące jednak w Polsce przepisy prawne, w tym nowa Ustawa o kredycie hipotecznym oraz Rekomendacja S IV wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego narzucają w tym zakresie pewne ograniczenia.

Zgodnie ze wspomnianą Rekomendacją S IV, banki mogą obecnie udzielać kredytów wyłącznie w walucie stałych dochodów klienta. Oznacza to, że osoby, które zarabiają w złotówkach nie mają już możliwości zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego we frankach szwajcarskich, euro czy innych walutach obcych. Jednocześnie, Polacy, którzy pracują za granicą i zarabiają np. w funtach czy euro nie mogą ubiegać się o kredyt w naszej rodzimej walucie. Co istotne, zasada „w jakiej walucie zarabiasz, w takiej możesz wziąć kredyt”, dotyczy wszystkich potencjalnych kredytobiorców, niezależnie od wielkości uzyskiwanych przez nich dochodów.

Co się dzieje w przypadku gdy jeden z wnioskodawców uzyskuje dochód w Polsce, a druga osoba pracuje za granicą i osiąga dochód np. w Euro?

W takiej sytuacji decydujące znaczenie na wysokość osiąganego dochodu. Ustawa o kredycie hipotecznym mówi bowiem wyraźnie, że kredyt może być udzielony w walucie przeważającego dochodu. Przykładowo jeśli jeden z kredytobiorców osiąga dochód 2 tys. EUR a drugi 2 tys. PLN to walutą, w której zostanie przyznany kredyt będzie Euro.

Co zrobić, gdy wynagrodzenie jest w walucie, w której banki nie udzielają kredytów hipotecznych – np. w koronach duńskich, koronach islandzkich lub koronach czeskich?

Aktualne przepisy prawne  skomplikowały sytuację osób, które pracują za granicą, ale chciałyby w Polsce kupić mieszkanie lub wybudować dom. W najtrudniejszym położeniu są osoby, które otrzymują wynagrodzenie w jednej z mniej popularnych walut, np. w koronach duńskich, czeskich czy islandzkich. Żaden polski bank nie udzieli im kredytu hipotecznego ani w złotówkach, ani w zagranicznej walucie. Co ważne, ten brak dostępności kredytów mieszkaniowych dotyczy wyłącznie sytuacji, w której ubiegają się oni o kredyt samodzielnie.

Dlatego wymienione grupy klientów, aby móc skorzystać z kredytu hipotecznego muszą pozyskać drugiego kredytobiorcę, zarabiającego w naszej rodzimej walucie. Warunkiem jest jednak to, by dochód w złotówkach współkredytobiorcy przewyższał dochody w walucie obcej drugiego wnioskodawcy. Przy spełnieniu tego warunku kredyt hipoteczny będzie udzielony w walucie PLN.

Jeśli nie uda się pozyskać współkredytobiorcy z wyższym dochodem w złotówkach osoby zarabiające w mniej popularnej walucie mogą wnioskować o kredyt gotówkowy w PLN. Nie jest to rozwiązanie idealne ponieważ kredyty gotówkowe są udzielane na krótszy okres czasu niż kredyty hipoteczne i są też z reguły od nich droższe. Niemniej jednak kwota kredytu do 200.000 PLN może stanowić istotne wsparcie finansowe przy zakupie mieszkania lub budowie domu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by uzyskać kredyt hipoteczny w walucie innej niż PLN?

Wszystkie banki funkcjonujące na polskim rynku muszą przestrzegać ustanowionych przez KNF zasad udzielania hipotecznych kredytów walutowych. Ponadto każda instytucja ustala jeszcze swoje restrykcyjne zasady. W praktyce, wymagania jakim musi sprostać klient mogą znacznie różnić się w zależności od kredytodawcy. Część z nich jest jednak wspólna dla wszystkich:

  • Nieruchomość położona na obszarze Polski

Standardem obowiązującym w Polsce jest to, że krajowe banki finansują wyłącznie nieruchomości znajdujące się na terenie Polski. Wynika to z braku możliwości zabezpieczenia się banku na mieszkaniu czy domu położonym za granicą.

  • Stałe źródło dochodów

Banki działające na polskim rynku akceptują tylko i wyłącznie zarobki uzyskiwane w ramach umowy o pracę i jej pochodnych, np. kontraktu czy umowy terminowej. Niezależnie od rodzaju umowy, zwykle wymaga się, by staż pracy u obecnego pracodawcy wynosił nie mniej niż 12 miesięcy. Liczy się także renta czy emerytura. Polscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność za granicą, nie mogą liczyć na uwzględnienie osiąganych dochodów przy obliczaniu zdolności kredytowej.

  • Wysokość wkładu własnego

Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny walutowy muszą wnieść wkład własny, który dopełni całość inwestycji. Oczekiwania banków  są jednak wyższe niż w odniesieniu do kredytów hipotecznych złotowych. O ile przy kredytach hipotecznych w złotówkach banki wymagają od klientów wkładu własnego na poziomie min. 10% o tyle przy kredytach walutowych ten wkład jest istotnie wyższy i sięga od 20 do 40%.

  • Okres kredytowania

W zależności od wysokości wkładu własnego banki mogą udzielić kredytu hipotecznego walutowego na max. okres od 15 do 30 lat. Im wyższy wkład własny klienta tym okres kredytowania może być dłuższy.

Jakie formalności i dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny walutowy?

Osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu walutowego zatrudnione na umowę o pracę muszą przedstawiać następujące dokumenty:

  • Umowa o pracę wraz ze wszystkimi aneksami,
  • Pozwolenie na pracę za granicą (jeśli jest konieczne)
  • Pozwolenie na pobyt stały za granicą (jeśli jest konieczne)
  • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa pensja (z ostatnich 6 lub 12 miesięcy)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku banku, do którego będzie składany wniosek kredytowy
  • dokument stanowiący w danym kraju odpowiednik polskiego BIK-u

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego i zaświadczenie stanowiące odpowiednik polskiego BIK-u muszą być aktualne, czyli na dzień składania wniosku nie mogą być starsze niż 1 miesiąc.

Regulacje dotyczące kredytów hipotecznych dla osób pracujących za granicą różnią się istotnie w poszczególnych bankach. Dlatego każdy, kto planuje skorzystać z kredytu walutowego, przed zaciągnięciem zobowiązania powinien skonsultować się z ekspertem kredytowym.

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. oferta specjalna kredytu hipotecznego z marżą 0,00% przez 12 miesięcy – RRSO 10,84% dla reprezentatywnego przykładu!
Dowiedz się więcej

Wyróżnienia

Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia
Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia