Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

FinanseBlogKredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

Rozdzielnosc-majatkowa_42f38fea_0513_120651

 

Większość małżeństw w Polsce żyje na zasadach wspólnoty majątkowej. Taka sytuacja powoduje, że dochody małżonków są wspólne, zobowiązania finansowe zaciągane są solidarnie, a nieruchomości nabywane w trakcie trwania małżeństwa stanowią wspólną własność.

Chcąc dokonać zakupu nieruchomości małżonkowie muszą zrobić to razem. Jeśli zakup ma być finansowany kredytem bankowym oboje małżonkowie muszą złożyć wniosek o wspólny kredyt hipoteczny i przedstawić bankowi dokumenty potwierdzające sytuację finansową ich gospodarstwa domowego.

W sytuacji, w której jeden z małżonków nie uzyskuje dochodów lub jego historia w BIK jest negatywna może w istotny sposób zmniejszyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej lub w ogóle ja uniemożliwić. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest podpisanie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność jest najczęściej podpisywana, gdy jeden z małżonków nie chce ponosić konsekwencji decyzji finansowych i odpowiadać na zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka, a często również w przypadku gdy jedna osoba prowadzi działalność gospodarczą i chce ochronić majątek drugiej osoby na wypadek podjęcia złych decyzji biznesowych.

Jak rozdzielność majątkowa jest traktowana przez banki w sytuacji ubiegania się o kredyt i jaki jest jej wpływ na wyliczenie zdolności kredytowej?

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa zwana również intercyzą to zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami. Korzystając z rozdzielności majątkowej każdy z małżonków pracuje niejako na swój własny rachunek, może indywidualnie podejmować decyzje finansowe w tym zaciągać kredyty bankowe, a każde zobowiązanie obciąża tylko tę osobę, która je zaciągnęła. Dzięki ustaleniu intercyzy każdy z małżonków może samodzielnie nabyć nieruchomość zaciągając na ten cel kredyt hipoteczny.

Jak wykorzystać rozdzielność majątkową do kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkową można wykorzystać w pewnych sytuacjach, jako narzędzie ułatwiające uzyskanie kredytu hipotecznego. Poniżej kilka przykładów, gdy intercyza okazuje się rozwiązaniem niezbędnym dla uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej

Problemy w BIK jednego z małżonka

Gdy jeden z małżonków ma złą historię kredytową, to niezależnie od wysokości osiąganych dochodów żaden z banków nie udzieli mu kredytu z powodu złej obsługi zobowiązań. W takim przypadku warto zastanowić się nad ustanowieniem rozdzielności majątkowej i umożliwieniem samodzielnego zawnioskowania o kredyt drugiemu z małżonków.

Niska zdolność kredytowa

Po intercyzę warto sięgnąć w przypadku, gdy małżonkowie wspólnie mają zbyt niską zdolność kredytową. Przykładowo jedna osoba uzyskuje dochód, druga niestety jest bezrobotna lub jedna osoba ma przeważający dochód, a dochód drugiej osoby jest niski lub forma dochodu nie jest akceptowana przez banki. Spisanie rozdzielności majątkowej powoduje, iż każde z małżonków dla banku tworzy oddzielne gospodarstwo domowe. Osoba z dochodem sama może zawnioskować o kredyt hipoteczny. W tej sytuacji bank weźmie pod uwagę tylko dochody i koszty osoby wnioskującej o kredyt, a zdolność kredytowa tej osoby nie będzie obciążana kosztami utrzymania dodatkowej osoby.

Przeczytaj także: Polacy chcą korzystać z usług firm doradczych

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa

Zawarcie intercyzy nie blokuje możliwości wspólnego zaciągania kredytów. Odpowiedzialność z tytułu spłaty kredytu jest solidarna, a więc każdy z małżonków odpowiada do całej kwoty kredytu. Jednocześnie każdy z małżonków nabywa udziały w kupowanej nieruchomości. Różnica jest taka że nieruchomość nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa a dzieci

Zmiana statusu majątkowego nie powoduje, iż któreś z małżonków przejmuje obowiązek utrzymywania dzieci. Starając się o kredyt hipoteczny należy zaznaczyć we wniosku kredytowym, że w gospodarstwie domowym jest rodzic plus dziecko/dzieci. Bank policzy koszty utrzymania dla jednego rodzica i dzieci, które wskaże, jako osoby będące na jego utrzymaniu.

W jaki sposób można zrzec się wspólnoty majątkowej?

Do zrzeczenia się wspólnoty majątkowej potrzeba decyzji obydwojga małżonków oraz wizyty u notariusza. Spisanie aktu notarialnego i dopełnienie związanych z tym formalności zajmie ok. godziny czasu.

Ile kosztuje zawarcie aktu notarialnego rozdzielności majątkowej?

Koszt aktu notarialnego wynosi maksymalnie 400 PLN + VAT 23%, czyli 492 PLN. Do tego należy dodać koszt wypisów 6 PLN netto, czyli 7,38 PLN za każdą stronę nie mniejszą niż 25 linijek tekstu.

Od kiedy intercyza zaczyna obowiązywać?

Rozdzielność majątkowa działa od następnego dnia od jej podpisania. Tak to wygląda w świetle prawa, ale należy jeszcze pamiętać o wewnętrznych regulacjach bankowych. Część banków ustala na własne, wewnętrzne potrzeby okres karencji. Przykładem jest Eurobank, który stosuje sześciomiesięczny okres karencji, po którym akceptuje rozdzielenie wspólnoty.

Na jak długo podpisuje się intercyzę?

Podział majątkowy jest podpisywany na czas nieokreślony. W każdej chwili można znieść rozdzielność majątkową i przywrócić wspólnotę podpisując również akt notarialny u notariusza.

Podstawa prawna

Rozdzielność majątkowa jest uregulowana w polskim prawie w ustawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – art. 47–54.

Podsumowanie

Rozdzielność majątkowa może być przydatnym narzędziem na wypadek niewystarczającej zdolności kredytowej, problemów w obsłudze kredytów jakie miały miejsce w przeszłości lub w przypadku, gdy jedna z osób nie chce zaciągać zobowiązania kredytowego. Jest to szybkie, relatywnie tanie i bezproblemowe rozwiązanie umożliwiające zmianę statusu ekonomicznego między małżonkami. Powoduje też zmianę postrzegania małżonków przez bank, który od tej pory będzie ich traktował jako dwa odrębne, niezależne gospodarstwa domowe.

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. oferta specjalna kredytu hipotecznego z marżą 0,00% przez 12 miesięcy – RRSO 10,84% dla reprezentatywnego przykładu!
Dowiedz się więcej

Wyróżnienia

Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia
Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia