Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

Finanse2017Marzec

Rzetelna informacja o ofercie

Zgodnie z nowymi przepisami klient już na wstępnym etapie ma otrzymać przejrzystą informację o warunkach oferty. W materiałach promocyjnych i reklamach kredytu hipotecznego oprócz oprocentowania musi zostać w sposób widoczny wyeksponowana RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania.  Wymogiem nowej ustawy będzie też konieczność przedłożenia klientowi trzech konkurencyjnych ofert do wyboru. Przykłady podawane klientom dotyczące warunków kredytowania takich jak: marża, czas kredytowania itp., mają odpowiadać typowej umowie kredytowej. Ma to zapobiegać dezinformowaniu klientów poprzez podawanie np. jako typowej stawki oprocentowania, która jest dostępna np tylko przy 50-proc. wkładzie własnym (podczas gdy bank w większości sprzedaje takie kredyty z 10-proc. wkładem własnym, dla którego dedykowane jest wyższe oprocentowanie.)

Kredytobiorca ma być również rzetelnie poinformowany o ryzyku zmiany stopy procentowej – w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Formularz informacyjny w nowej odsłonie

Zgodnie z nowymi przepisami klient zainteresowany ofertą kredytu hipotecznego, po przedstawieniu  swoich potrzeb i sytuacji finansowej otrzyma od banku lub pośrednika formularz informacyjny. Dokument opierać się będzie na wzorze zawartym w ustawie i będzie zawierać zindywidualizowane informacje potrzebne do porównania ofert. W myśl przepisów powinien zatem odzwierciedlać warunki cenowe dopasowane do profilu konkretnej osoby, a w sytuacji gdy nie da się takiej symulacji przeprowadzić – opierać się na wspomnianym wcześniej reprezentatywnym przykładzie.

Nowa Ustawa o kredycie hipotecznym – bezpieczniejszy kredyt

Ustawa o kredycie hipotecznym daje możliwość udzielania kredytów hipotecznych wyłącznie przez banki i SKOKi, czyli podmioty, które są profesjonalnie przygotowane do takiej działalności. Zabrania jednocześnie udzielania kredytów hipotecznych przez firmy pożyczkowe. Nowe przepisy mówią również o zakazie udzielania kredytów walutowych. Jest to jednak powielenie zasady wprowadzonej wcześniej przez nadzór finansowy – kredyt ma być udzielany w walucie, w której zarabiamy. Tym samym kredyt walutowy pozostanie dostępny dla osób, które swój podstawowy dochód uzyskują w walucie innej niż PLN.

Czas na podjęcie decyzji kredytowej i podpisanie umowy

Ustawa obliguje bank do podjęcia decyzji o ewentualnym kredytowaniu w ciągu 21 dni od daty przyjęcia wniosku. Klient będzie miał natomiast 14 dni na przeanalizowanie zaproponowanych w decyzji warunków kredytowania i ewentualne podpisanie umowy kredytowej. Kolejne czternaście dni będzie mu przysługiwać na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

Co istotne – ustawa zakłada, że bank który podjął decyzję kredytową, nie będzie mógł się z niej wycofać, ani też zmienić warunków kredytowania – nawet jeśli ocena zdolności kredytowej klienta została dokonana błędnie. Wyjątkiem od tej reguły ma być sytuacja, w której zmiana warunków byłaby na korzyść klienta, a bank uzyska jego akceptację na jej dokonanie.

Odmowna decyzja banku, niepodpisanie umowy i prawo do odstąpienia

Nowe regulacje w przypadku decyzji negatywnej  nakładają na bank konieczność poinformowania klienta o powodach odmowy. Jeśli decyzja będzie wynikiem negatywnych informacji uzyskanych z baz danych (np. BIK), bank powinien wskazać, gdzie leży sedno problemu i bezpłatnie poinformować o wynikach sprawdzenia w bazie.

W sytuacji gdy umowa kredytowa nie zostanie zawarta lub kredyt nie zostanie wypłacony bank będzie zobligowany zwrócić klientowi wszystkie opłaty i koszty, które od niego pobrał.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Wraz z umową kredytową kredytobiorca otrzyma od banku wzór odstąpienia od umowy i będzie miał 14 dni na ew. rezygnację z kredytu. W takiej sytuacji bank nie będzie mógł żądać od klienta żadnych kosztów poza odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty (nie później niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia).

Banki maja łagodniej traktować dłużników

Nowa Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza również zmiany w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i sposobu traktowania dłużnika przez bank. Jeśli klient nie spłaca kredytu w terminie, to po wezwaniu do zapłaty będzie mieć 14 dni na uregulowanie zobowiązania. Następnie w ciągu kolejnych 14 dni będzie mógł złożyć wniosek do banku o restrukturyzację zadłużenia. Co istotne restrukturyzacja ma przebiegać w sposób ustalony z dłużnikiem. A to oznacza, że bank będzie zobowiązany zastosować jakiś mechanizm – np. czasowe wstrzymanie płatności lub wydłużenie okresu kredytowania. Dodatkowo klient w myśl nowych przepisów otrzyma sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości i spłatę pozostałego zadłużenia.

Zwrot części prowizji i innych kosztów przy spłacie kredytu przed terminem.

Kredytobiorca, który przed terminem spłaci całkowicie swoje zobowiązanie, w myśl nowych przepisów, będzie mógł ubiegać się o zwrot części bankowej prowizji. Taka sytuacja ma już dzisiaj miejsce w przypadku kredytów konsumenckich. Zgodnie bowiem z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku: „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Mówiąc wprost – bank będzie zobowiązany oddać klientowi część pobranej prowizji – za okres, o który zmniejszył się czas spłaty kredytu. Przykładowo: jeśli klient po pięciu latach spłacił kredyt zaciągnięty na dziesięć lat, bank odda mu połowę prowizji.

Co ważne proponowane przepisy dotyczą nie tylko prowizji, ale również innych opłat, np. składki ubezpieczeniowej pobieranej przez bank. Dzisiaj częstą praktyką jest pobieranie całej kwoty ubezpieczenia z góry. W sytuacji gdy klient wcześniej spłaci kredyt składka ma podlegać zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.

Dodatkowo Banki nie będą również mogły żądać od klientów opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, chyba że dokona się ona w pierwszym roku od jego zaciągnięcia. Dzisiaj większość banków pobiera dodatkową opłatę za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu, zazwyczaj w ciągu pierwszych trzech do pięciu lat (w niektórych bankach ta prowizja obowiązuje przez cały okres kredytowania)

Te zmiany są niezwykle ważne dla klienta. Pozwolą mu bowiem odzyskać całkiem sporą kwotę wydanych środków lub zaoszczędzić środki w sytuacji jego wcześniejszej spłaty.

Czym jest refinansowanie kredytu mieszkaniowego?

Wiele osób w Polsce kupiło lub wybudowało swoją nieruchomość posiłkując się kredytem mieszkaniowym. Jego spłata w kolejnych comiesięcznych ratach to z reguły spore obciążenie domowego budżetu. Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób obniżyć koszty spłacanego kredytu. Jednym ze sposobów  jest przeniesienie kredytu do innego banku – czyli jego refinansowanie.

Refinansowanie kredytu hipotecznego to – w uproszczeniu – spłata starego, droższego kredytu przy pomocy środków uzyskanych z nowego, z założenia tańszego kredytu.

Zastępując dotychczasowy kredyt nowym, udzielonym na korzystniejszych warunkach możemy nie tylko płacić co miesiąc niższą ratę, ale istotnie obniżyć całkowity koszt kredytu. W perspektywie 25 czy 30 lat może to być oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kiedy warto refinansować kredyt mieszkaniowy?

Kredyty hipoteczne są kredytami, które zaciągamy na długi okres czasu, nawet na 30, 35 lat. Podczas spłaty kredytu może ulec zmianie sytuacja gospodarcza w kraju jak również nasz sytuacji życiowa.

Jeśli uzyskaliśmy kredyt kilka lat temu istnieje szansa, że sytuacja rynkowa, z jaką mamy obecnie do czynienia w Polsce, zmieniła się na tyle, że pozwoli na pożyczenie pieniędzy z banku na korzystniejszych warunkach.

Musimy wiedzieć, że na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach wpływają dwa elementy: zmienna stopa WIBOR (3M lub 6M)  i stała marża banku zapisana w umowie kredytowej. Jeśli zaciągnęliśmy kredyt w czasach, gdy marża była wyższa niż dzisiaj warto zastanowić się nad jego refinansowaniem.  Sama zmiana marży na niższą bezpośrednio przełoży się na obniżenie odsetek od kredytu, a tym samym na jego koszt i wysokość miesięcznej raty.

A co z naszą sytuacją życiową?

Jeśli od czasu zaciągnięcia kredytu nasza sytuacja finansowa uległa poprawie, otrzymaliśmy podwyżkę wynagrodzenia, zmniejszyliśmy saldo innych zobowiązań finansowych – to dobry moment by pomyśleć o refinansowaniu kredytu hipotecznego. Poprzez lepszą ocenę naszej zdolności kredytowej możemy uzyskać od banku korzystniejsze warunki cenowe, od tych które mamy w dotychczasowej umowie. Może być nas również stać na przeliczenie kredytu na krótszy okres czasu dzięki czemu zapłacimy bankowi mniejszą pulę odsetek.

Jeśli nasza sytuacja finansowa pogorszyła się, comiesięczna spłata wysokiej raty stała się dla nas zbyt dużym obciążeniem to równie dobry powód do refinansowania kredytu. Nowy bank może wydłużyć nam okres kredytowania, co pozwoli obniżyć wysokość miesięcznej raty kredytu.

Kiedy refinansowanie kredytu nie będzie korzystne?

Nie warto przenosić kredytu do innego banku jeśli marża kredytowa określająca oprocentowanie naszego obecnego kredytu jest niższa od tej, którą można uzyskać dzisiaj. W takiej sytuacji możemy się co najwyżej cieszyć z faktu, że nasz kredyt ma naprawdę dobre parametry cenowe.

Koniecznie należy zweryfikować też koszty, jakie będą towarzyszyły zamianie dotychczasowego kredytu na nowy. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę? Większość banków, szczególnie w okresie pierwszych 3 lub 5 lat od udzielenia kredytu obciąża klienta prowizją za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu. Musimy zweryfikować również koszt wyceny nieruchomości, koszt ustanowienia hipoteki na rzecz nowego banku oraz ewentualną prowizję za uruchomienie nowego kredytu. Jeśli te koszty zrównoważą spodziewane korzyści nie warto dokonywać refinansowania.

Bardzo często jednak koszty związane z refinansowanie kredytu są stosunkowo niskie i zmiana  kredytu na nowy da nam znaczne korzyści finansowe. Przykładowo, jeśli płacąc np. 2 tyś. złotych zyskamy oszczędność rzędu 20 tyś. złotych to warto czym prędzej przeprowadzić cały proces. Każdą złotówkę, którą zatrzymamy w ten sposób w portfelu będziemy mogli wydać na znacznie przyjemniejsze dla nas rzeczy.

Podsumowanie

Zamiast zaciskać zęby i płacić wysokie raty kredytu warto ponieść wysiłek i zweryfikować sens jego refinansowania na nowy. Korzyści takiej zamiany mogą być przecież spore, a przy formalnościach i przeliczeniach można liczyć na pomoc doradcy, któremu zależeć będzie na pozyskaniu nowego klienta.

 

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. zimowa wyprzedaż kredytu hipotecznego (marża 1,65%)!
Dowiedz się więcej

Instytucje, które nam zaufały:

pko bank polski
Pekao SA
ING
BZWBK
mBank
Alior Bank
DEUTSCHE BANK
Raiffeisen Bank
MILLENNIUM BANK
GNB
Citi Bank
IDEA BANK
bank pocztowy
plusbank
EUROBANK
GETIN LEASING
mBANK HIPOTECZNY
neobank