Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

Finanse2016Sierpień

 

Latte. Cappuccino. Espresso. Wielu z nas bez kawy nie potrafi rozpocząć dnia. Ale pewnie mało kto wie, że tę codzienną dawkę ożywczego napoju w dużym stopniu świat zawdzięcza młodemu oficerowi francuskiej marynarki.

W 1723 roku Gabriel-Mathieu de Clieu przewiózł maleńką sadzonkę kawowego drzewka na Martynikę. Roślinę prawdopodobnie wykradł z ogrodów Ludwika XIV. Królewscy ogrodnicy traktowali ją jak rzadki ogrodniczy okaz, bo w chłodnej Europie nie mieli co liczyć na plony. Młody oficer zaś wątpienia zdawał sobie sprawę z wielkiego potencjału ekonomicznego kawy. Dużo bowiem podróżował i widział, jak świat zachwyca się aromatyczną małą czarną. „Kawa stawała się popularna od Londynu po Wiedeń, a nawet w koloniach; pijano ją już nie tylko w kawiarniach, lecz także po domach” – pisze Thor Hanson w wydanej właśnie książce „Triumf nasion. Jak ziarna, pestki i orzechy podbiły królestwo roślin i zmieniły naszą cywilizację”. De Clieu wiedział, że niemal całkowity monopol na produkcję kawy mieli holenderscy plantatorzy na Jawie. „Przewiezienie sadzonki kawowca na Martynikę, gdzie znajdowała się duża posiadłość de Clieu, dawało nadzieję na przełamanie monopolu Holendrów (…), a przy okazji na wzbogacenie się samego de Clieu” – pisze Hanson.

Wizja dochodowego biznesu była na tyle silna, że de Clieu narażał własne życie, by przywieźć drzewko do Ameryki. Przy czym kradzież siewki z królewskich ogrodów była naprawdę niczym. Cała podróż z sadzonką do zamorskiej posiadłości usiana była przeszkodami. Najpierw w okolicy Gibraltaru dopadła ich potężna burza, potem cudem uniknęli porwania przez tunezyjskich piratów, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Na środku Atlantyku natrafili na równikowy pas ciszy i przez ponad miesiąc dryfowali z prądami, czekając na nadejście wiatru. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan był zmuszony racjonować przydziały wody. De Clieu cierpiał nieznośne pragnienie, bo porcją wody musiał dzielić się z sadzonką tropikalnej rośliny. Warto jednak było podjąć ten trud.

„Kiedy jego cenny krzew wreszcie wydał owoce i nasiona (…), de Clieu dzielił się nasionkami i sadzonkami z sąsiednimi plantacjami i w ciągu kilku dekad na Martynice rosło już niemal 20 milionów wysoce plennych krzewów kawowca” – pisze Hanson. Kawowy interes kwitł. Co prawda de Clieu nie był jedynym, który zdecydował się przewieźć sadzonkę kawowca za Atlantyk, ale był jednym z pierwszych, który zorientował się, że popyt na kawę będzie szybko wzrastał. Od tamtych czasów światowa konsumpcja kawy pobiła wszelkie rekordy.

Ale kawa to nie jedyne nasiono, które zmieniło nasze życie. Biolog Thor Hanson przekonuje w „Triumfie nasion”, że bez ziaren rewolucja przemysłowa przebiegłaby zupełnie inaczej, Grzegorz Mendel nie przeprowadziłby swoich słynnych doświadczeń z groszkiem zwyczajnym i nie dałby początku genetyce, a Krzysztof Kolumb zapewne nie wyruszyłby na poszukiwanie nowej drogi do Indii i nie odkryłby Ameryki. Historie takich zwykłych-niezwykłych nasion, o których słyszeliśmy, ale dawno już przyszło nam o nich zapomnieć, opisuje w swojej najnowszej książce dr Hanson. Polecam!

„Triumf nasion”, Thor Hanson, tłum. Adam Wawrzyński, wyd. 4A Oficyna, Żółwin 2016

 

 

Odliczamy już dni do rozpoczęcia roku szkolnego, który zbliża się wielkimi krokami. Kolorowe kredki, nowy piórnik, odjechany plecak – przygotuj swoją pociechę na nowy rok szkolny! Nie nadwyrężaj domowego budżetu – weź gotówkę na wyprawkę!

Specjalnie na tą okazję przygotowaliśmy dla Was pożyczkę z bardzo niskim oprocentowaniem – 3,99%.

Gwarantujemy szybką decyzję kredytową, minimum formalności i dogodny okres kredytowania.

 

Co to jest faktoring?

Usługa biznesowa związana z finansowaniem bieżącej działalności oraz poprawą płynności finansowej Państwa Firmy niezależnie od jej wieku i wielkości, poprzez zakup niewymagalnych Faktur VAT z dłuższymi terminami płatności 14-90 dni.

W zależności od rodzaju i potrzeb Firmy, faktoring stanowi coraz częściej podstawę lub uzupełnienie innych form finansowania bieżącej działalności.

Często Faktorig może stanowić jedyną formę pozyskania kapitału obrotowego, podczas trudności lub braku możliwości uzyskania np. Finansowania Bankowego.

 

Dla kogo jest przeznaczony?

  • Podmiotów będących w fazie silnego rozwoju potrzebujących przyspieszenia przepływu kapitału pieniężnego celem zwiększenia możliwości produkcyjnych,usługowych oraz konkurencyjności własnej oferty na rynku.
  • Podmiotów mających trudności lub brak możliwości pozyskania Finansowania Bankowego np. Ze względu na niewystarczające wyniki finansowe lub brak możliwości zabezpieczenia.
  • Podmiotów posiadających możliwości negocjowania cen u dostawców w momencie płatności gotówką.

 

Strony faktoringu

W usłudze faktoringu występują trzy podmioty:

Państwa firma – dostawca towarów i usług, zwana faktorantem, Państwa odbiorcy (dłużnicy) oraz firma udzielająca finansowania (faktor). Istotą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców.

Faktor wypłaca faktorantowi od 80% do 100% (minus prowizja) wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu. Reszta należności, pomniejszona o opłatę na rzecz faktora, przekazywana jest faktorantowi po otrzymaniu przez faktora zapłaty od odbiorcy (dłużnika). Na faktorze spoczywa obowiązek kontrolowania rozliczeń z odbiorcami i prowadzenie ich kont księgowych, w rzeczywistości więc to nie dostawca, lecz faktor musi czekać na zapłatę od odbiorcy.

 

Przebieg procesu faktoringu

Aby otrzymać pieniądze za swoje faktury w krótkim czasie należy przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. Umowa taka jest zawierana na czas nieokreślony, co stanowi jej przewagę nad umowami kredytowymi zawieranymi zwykle na jeden rok. Nie ma potrzeby corocznego odnawiania umowy.

Zawarcie umowy faktoringu następuje szybko, ponieważ przesłanki do jej podjęcia są inne niż w np. kredycie bankowym. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a ważna staje się tzw. faktorowalność transakcji – czyli w skrócie to, czy w standardowym obrocie handlowym dostawcy z jego odbiorcami występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności.

Inną ważną przewagą jest brak obowiązku ustanawiania materialnych zabezpieczeń. Standardowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są same faktury (wierzytelności) oraz weksel własny.

Następnie należy powiadomić odbiorców, iż taka umowa została zawarta i na jej podstawie wszelkie prawa wierzyciela zostały przeniesione na faktora. Odtąd płatności za faktury odbiorca będzie kierować na konto faktora, a nie na dotychczasowe konto dostawcy. Jest to jedyna zmiana, jaką odczuje odbiorca towaru.

Powiadomienie takie jest ważne dla faktora, ponieważ może on sfinansować faktury dopiero wtedy, kiedy będzie miał pewność, iż zapłata za nie nastąpi bez przeszkód. Od tego momentu już wszystko działa bardzo płynnie: faktury są na bieżąco przekazywane faktorowi, a przelew pieniędzy od faktora do dostawcy może nastąpić nawet w tym samym dniu.

Pierwsza wypłata, zwana zaliczką, to od 80% do 100% wartości brutto nowo przesłanych faktur. Pozostała część wpływa do dostawcy gdy tylko odbiorca ureguluje należność. Gdy odbiorca nie ureguluje danej należności w terminie, wówczas wyspecjalizowany pracownik faktora kontaktuje się z nim, by wyjaśnić przyczyny braku zapłaty oraz ustalić datę spodziewanej płatności. Opóźnienie dłuższe niż kilka dni powoduje wysyłkę wezwania do zapłaty.

 

W przypadku, gdy opóźnienie w płatności się przedłużą

Faktor może zaproponować restrukturyzację należności polegającą na rozłożeniu jej na kilka bardziej dogodnych rat. Jeżeli odbiorca uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek dostawcy – wszczęcia windykacji sądowej. Jeśli płatność nie następuje, a opóźnienie przekracza termin, jaki ustalił dostawca z faktorem, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej wcześniej na tę fakturę. Praktycznie odbywa się to w formie potrącenia odpowiedniej kwoty z kolejnej zaliczki lub też części pozostałości od zapłaconych już faktur, bez konieczności dokonywania fizycznego zwrotu środków do faktora. Ten mechanizm jest bardzo wygodny dla dostawcy i odróżnia faktoring od innych podobnych usług bankowych.

Zwrot zaliczki przez dostawcę (faktoranta) ma miejsce w najbardziej powszechnej odmianie faktoringu – tzw. faktoringu z regresem (faktoring niepełny, niewłaściwy). Jest to najbardziej popularna forma usługi. Istnieje również możliwość zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, ponieważ transakcja będzie ubezpieczona od braku zapłaty ze strony odbiorcy. Taka usługa to faktoring bez regresu (faktoring pełny, właściwy).

 

W faktoringu bez regresu to faktor decyduje, jakie łączne kwoty faktur wobec odbiorców można sfinansować.

Są to tak zwane limity dla poszczególnych odbiorców. Ryzyko braku zapłaty do kwoty limitu przejmuje wówczas faktor. Jest to usługa nieco droższa od standardowego faktoringu z regresem, jednak są sytuacje, w których warto się na nią zdecydować. Należy pamiętać, że kwota limitu zależy od oceny samego faktora, ponieważ to on ponosi ryzyko braku zapłaty. Z tego powodu właśnie, większość firm wybiera faktoring z regresem, ponieważ tu limity dla odbiorców stosowane są wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Przedsiębiorcy posiadający odbiorców zagranicznych mogą skorzystać z faktoringu eksportowego. Transakcje te w większości przypadków są ubezpieczone, więc ryzyko braku zapłaty należności ponosi faktor. Nim jednak dojdzie do zawarcia umowy instytucja faktoringowa dokona sprawdzenia kontrahentów za granicą i zbada ryzyko zawierania z nimi transakcji.

Faktoring to nie tylko finansowanie należności. Za pomocą faktoringu odwrotnego można finansować własne zobowiązania. Ten rodzaj faktoringu polega na regulowaniu przez faktora w imieniu przedsiębiorcy jego bieżących zobowiązań z tytułu transakcji handlowych. Następnie przedsiębiorstwo reguluje płatności na rzecz faktora, w ustalonym w umowie przedłużonym terminie, z uwzględnieniem prowizji faktoringowej.

 

Zalety usługi

Faktoring przynosi wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentom. Główną zaletą tej formy finansowania jest poprawa bieżącej płynności oraz możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego. Przedsiębiorca, wiedząc kiedy dostanie pieniądze, może zaplanować swoje wydatki bez obawy, że kontrahenci nie spłacą długu na czas. Korzysta on z kwoty jakiej w danym momencie potrzebuje. Jest to efekt elastycznego finansowania, które dostosowuje się do zmian wielkości obrotu.

Należy pamiętać, iż faktoring nie pełni jedynie funkcji finansowej, ale również daje możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora. Pozwala to zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Instytucje faktoringowe oferują również inne usługi dodatkowe takie jak: kompleksowa obsługa w zakresie rozliczania należności, windykacja wierzytelności czy badanie kondycji finansowej odbiorców. Faktoring pozwala także na sprzedaż towarów i usług z dłuższymi terminami płatności, co jest korzyścią zarówno dla samego faktoranta, jak i dla jego dłużników. Istotnym atutem tego źródła finansowania jest fakt, iż mogą z niego skorzystać nie tylko duże firmy, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP, nawet gdy nie posiadają zdolności kredytowej.

 

 

 

W ciągu ostatnich kilku lat coraz popularniejsze wśród deweloperów stają się projekty oferujące mieszkania jednopokojowe, nie przekraczające 20 mkw. Do kogo adresowana jest taka oferta i ile kosztują tzw. mikrokawalerki? Sprawdziliśmy to.

Mikromieszkania zaczęły wyrastać w dużych miastach nie wcześniej niż 5 lat temu. Jest to więc zjawisko stosunkowo młode na polskim rynku mieszkaniowym. Wyróżnikiem mikromieszkań jest nie tylko ich ekstremalnie mała przestrzeń, ale także fakt realizacji obiektów mieszkaniowych złożonych tylko z kawalerek w wersji mikro.

Wielu zadaje sobie jednak pytanie, na jak małej przestrzeni można żyć wygodnie? Firmy deweloperskie twierdzą, że na bardzo małej. Po analizie ofert dostępnych na portalu RynekPierwotny.pl można zauważyć, iż na rynku pojawiają się mieszkania o powierzchni nawet kilkunastu metrów kwadratowych! Na takiej przestrzeni udaje się zorganizować wszystko co statystycznemu singlowi potrzebne do życia: mały pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienkę z prysznicem.

Projekty „mikro” wyróżnia zazwyczaj nieco podwyższony standard. Często zdarza się też wersja wykończenia pod klucz. Obecnie tego typu inwestycje można znaleźć na wiodących rynkach mieszkaniowych we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku czy Krakowie.

Kto może wygodnie żyć na kilkunastu metrach? Firmy adresują ten typ lokali w szczególności do singli, osób pracujących i studentów. Może być to nieruchomość kupiona na czas nauki, zamiast wynajmu stancji czy mieszkania na wolnym rynku, z późniejszym przeznaczeniem inwestycyjnym, czyli  pod wynajem albo odsprzedaż. Budynki wielomieszkaniowe w wersji „mikro” mogą też zachęcić inwestorów do kupna mieszkań w pakietach i zarabiania na samym wynajmie. Dobre lokalizacje w dużych miastach mają tu gwarantować sukces rynkowy.

Małe mieszkania wcale nie są tanie

Choć ceny najmniejszych kawalerek są niskie z racji małego metrażu, to już stawki za metr kwadratowy okazują się najczęściej znacznie powyżej mediany. Należy pamiętać, że mikrokawalerki to oferta sprzedawana jako wyższy standard. Jakie powierzchnie są dostępne?

Na przykład we Wrocławiu w bardzo dobrej lokalizacji w centrum miasta (ul. Ruska) jeden z deweloperów oferuje mieszkania w wyremontowanej, zabytkowej kamienicy. Najmniejsze lokale mają nawet 13 metrów kwadratowych.

  • W Białymstoku z kolei metraż kawalerek zaczyna się od 15 mkw., a ich ceny od 6150 zł / mkw, co oznacza, że mikromieszkanie to wydatek rzędu blisko 100 tys. zł.
  • Tymczasem już ceny za mieszkania w standardzie deweloperskim, na jednym z nowych osiedli w warszawskiej dzielnicy Mokotów, zaczynają się od 10300 zł/mkw. Najmniejsze mieszkania mają tam 16 mkw., co oznacza, że na taką mikrokawalerkę trzeba wydać przynajmniej 160 tys. zł.
  • W Krakowie za komfort mieszkania w 22 – metrowej kawalerce, w zabytkowej wyremontowanej kamienicy w centrum, jeden z deweloperów oczekuje przynajmniej 7750 zł/mkw. W Gdyni zaś za 16 – metrową kawalerkę na osiedlu apartamentowym oferent oczekuje niecałych 100 tys. zł.

Powyższe przykłady potwierdzają, że za mikro – luksus trzeba płacić naprawdę sporo. Ceny „zwykłych” kawalerek, o przeciętnym metrażu 20 – 30 mkw. są już bardziej zróżnicowane. Większa liczba ofert mieści się w lokalnych średnich cenowych i wymogach programu Mieszkanie dla Młodych.

Przykładowo na nowym osiedlu w Lublinie, najtańsze mieszkania mają 27 mkw. a ceny zaczynają się od niecałych 3700 zł/mkw. W Warszawie, w dzielnicy Białołęka można kupić już 21 – metrową kawalerkę, w cenie nieco ponad 100 tys. zł. W tym wypadku za 1/3 mniej można mieć o 30% większy lokal niż na przywołanym wcześniej warszawskim Mokotowie.

 

Dla kogo garsoniera?

Czy oferta mikrokawalerek sprawdza się w polskich warunkach? Sądząc po tym, że takich inwestycji przybywa, można odpowiedzieć twierdząco. Kawalerki nie są bardzo popularnym typem mieszkań wśród Polaków. Większość klientów zazwyczaj preferuje dwa pokoje o metrażach od 40 do 55 mkw. To dziś również najpopularniejszy typ mieszkań, dostępny w ofercie deweloperów.

Mimo to inwestorzy mieszkaniowi ciągle stawiają na najmniejsze lokale. Tych jest nie więcej niż 10 proc. w całej ofercie. Czy opłaca się więc wydać naprawdę sporo, by kupić na własność kilkanaście metrów kwadratowych? Bez planu inwestycyjnego, taka transakcja wydaje się nie mieć sensu. Jeśli jednak kupujący ma pomysł, jak zarabiać na takiej kawalerce – np. przez wynajem czy też sprzedaż z zyskiem, to taki pomysł może mieć rację bytu.

 

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. zimowa wyprzedaż kredytu hipotecznego (marża 1,65%)!
Dowiedz się więcej

Instytucje, które nam zaufały:

pko bank polski
Pekao SA
ING
BZWBK
mBank
Alior Bank
DEUTSCHE BANK
Raiffeisen Bank
MILLENNIUM BANK
GNB
Citi Bank
IDEA BANK
bank pocztowy
plusbank
EUROBANK
GETIN LEASING
mBANK HIPOTECZNY
neobank