Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

Finanse2015Czerwiec

 

Wielu klientów, przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania, czy też budowie domu, zastanawia się jaki kredyt mieszkaniowy będzie najdogodniejszy, jaki bank da najlepszą ofertę, czy kredyt powinien być w walucie, w której się zarabia, czy też w walucie obcej np. euro, czy lepiej wziąć kredyt na 30 lat, czy na krótszy okres?

 

Zanim zaczniesz starać się o kredyt mieszkaniowy odpowiedz sobie na kilka pytań:

  • jaka rata kredytu będzie dla Ciebie dogodna? Czy będzie to 500, 1000 czy 4000 PLN miesięcznie?

  • czy masz wkład własny, który możesz przeznaczyć na zakup czy też budowę? Jeśli tak- ile środków chcesz zostawić na swoim koncie osobistym na tzw. czarną godzinę?

  • czy wolisz płacić wyższą, ale bardziej stabilną i pewną ratę w kredycie złotowym, czy też chcesz podjąć ryzyko ewentualnych różnic kursowych np. przy kredycie w euro, ale za to płacić niższą ratę miesięcznie o ok. 300-400 PLN?

  • jak szybko chcesz spłacić kredyt? Za 5, 10, czy za 30 lat?

 

To podstawowe pytania, na które odpowiedzi są niezbędne do przygotowania właściwie dopasowanej oferty kredytowej. Należy pamiętać o tym, iż każdy bank ma swoje własne ustalenia co do warunków cenowych w zależności od tego ile klient zarabia, ile ma wkładu własnego, czy kredyt jest na zakup mieszkania, domu, czy też na refinansowanie już wcześniej udzielonych kredytów. Nie ma jednego banku od wszystkiego, dlatego nie można odpowiedzieć w 100%, że bank X jest najlepszy dla wszystkich opcji kredytowych. Stąd też, dobrze przeprowadzona analiza potrzeb kredytowych, daje gwarancję jak najlepszego dopasowania oferty do wymogów Klienta.

Tak też pracujemy w naszej firmie finanse.pl. Najpierw szczegółowo badamy potrzeby Klientów, a następnie rekomendujemy 3 lub 4 najlepsze banki.

 

Oprócz standardowego przygotowywania ofert kredytów i pożyczek hipotecznych oraz obliczania zdolności kredytowej, zajmujmy się również:

  • wnikliwą analizą porównawczą ofert kredytów i pożyczek, dostosowaną indywidualnie do wymagań Klienta,

  • kompletowaniem w imieniu Klienta dokumentów, niezbędnych do prze-procesowania wniosku, podjęcia decyzji kredytowej, czy uruchomienia środków (jeśli tego wymaga sytuacja, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw),

  • opieką po-sprzedażową (wypłaty transz, ubezpieczenia nieruchomości, rozliczenia z Bankiem itp.),

  • przygotowywaniem rekomendacji do wniosków, jak również reklamacji do Banków,

  • doradztwem w zakresie inwestowania w nieruchomości oraz w aspekcie refinansowania lub całkowitej spłaty, obecnie posiadanych zobowiązań.

 

 

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

– w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

– małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

– jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

Jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

 

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. zimowa wyprzedaż kredytu hipotecznego (marża 1,65%)!
Dowiedz się więcej

Instytucje, które nam zaufały:

pko bank polski
Pekao SA
ING
BZWBK
mBank
Alior Bank
DEUTSCHE BANK
Raiffeisen Bank
MILLENNIUM BANK
GNB
Citi Bank
IDEA BANK
bank pocztowy
plusbank
EUROBANK
GETIN LEASING
mBANK HIPOTECZNY
neobank